PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM THANH VẮT KHĂN TẮM MJEBM- M5203