PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM THANH VẮT KHĂN TẮM MJEBM - M5103