PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM THANH VẮT KHĂN TẮM MJEBM  - M5001-3