PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM MÓC TREO GIẤY VỆ SINH MJEBM-M5205