PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH MJEBM - M5001-5