PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM GIÁ TREO KHĂN 2 TẦNG MJEBM - M5102