PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM GIÁ TREO KHĂN 2 TẦNG MJEBM - M5001-1