PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM GIÁ ĐỰNG XÀ BÔNG MJEBM - M5001-6