PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM DÂY CẤP NƯỚC BỒN CẦU MJEBM - M4402-60