PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM DÂY CẤP NƯỚC BỒN CẦU MJEBM  - M4401-30